DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Štandart plemena

LANGUE
TOPlist

 

 

MOSKEVSKÝ STRÁŽNÍ PES

(Moscow Watch Dog)

(Moskovskaya Storozhevaya)

PŘEKLAD FCI: O. Shebarova, edited by E. Yerusalimsky. Revised by Jennifer Mulholland and Renée Sporre-Willes.

PŘEKLAD CZ: Natálie Bezvodová, Klub ruských a asijských ovčáckých psů

PŮVOD: Rusko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLU STADARDU: 00.00.0000

VYUŽITÍ: Způsob využití plemene je vyjádřen v samotném jeho názvu – strážní pes a společník. Snadno se přizpůsobí životu jak v bytě, tak v domě či na pozemku, přizpůsobivý vůči klimatickým podmínkám a nenáročný na údržbu. Je to poslušný, vyrovnaný pes s dědičným ochranářským instinktem.

 

FCI KLASIFIKACE: Skupina 2. Pinčové a knírači – molosoidní plemena

Švýcarští pastevečtí a honáčtí psi 

Section 2.2 Horský typ. Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Moskevský strážní pes byl vyšlechtěn v roce 1950. Tvůrcem plemene byla vojenská kynologická škola, konkrétně její chovatelská stanice “Rudá hvězda”. Plemeno vzniklo křížením kavkazského pasteveckého psa, svatobernardského psa a ruského skvrnitého psa. Prvním představitelem plemene moskevský strážní pes byl Orslan.

 

První popis plemene moskevský strážní pes se datuje do roku 1958. První standard byl publikován v roce 1985, kdy bylo plemeno uznáno národně. 17. dubna 1992 byl uvedený standard schválen Ruskou federací pro pracovní psy. Platný standard byl v roce 1997 schválen Ruskou kynologickou federací a uznám oddělením pro chov zvířat Ruského ministerstva zemědělství

CELKOVÝ VZHLED: Moskevský strážní pes je mohutný pes nadprůměrné výšky, harmonický, robusního typu a pevné konstituce s mírně prodlouženým tělesným rámcem. Je to dobře osvalený pes, pohyblivý a velice aktivní. Pohlavní výraz je jasně definován, psi jsou viditelně mohutnější než feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je v poměru vůči kohoutkové výšce u psů 104% - 105%, u fen 106% - 108%. Hloubka hrudníku činí 50% - 52% kohoutkové výšky jedince. Délka nosní partie tvoří 34% - 37% délky hlavy.

POVAHA/ TEMPERAMENTPoslušný, sebevědomý, vyrovnaný,inteligentní s výrazným ochranářským a hlídacím instinktem,nezávislý a přátelský, oddaný majiteli a rodině, nikdy nevykazuje bezdůvodnou agresivitu. Snadno se cvičímůže být takédoprovodným, ochranným a strážním psem.

HLAVA: Masivní, velká, výrazná, ale v harmonii k celkovému vzhledu psa.

MOZKOVNA:

Lebka: Široká a hluboká s širokým, mírně vystouplým čelem, čelní rýha je slabě patrná, nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté. Vzhledem k dobře vyvinutému osvalení je týlní hrbol pouze slabě patrný.

Stop: Krátký, dobře patrný, poměrně hluboký.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Velká, široká, černá.

Tlama: Kratší než lebka, velká, široká, hluboká, pod očima dobře vyplněná. Délka tlamy činí přibližně 34% - 37% délky hlavy. Hřbet tlamy je v paralelní linii s čelem.

Pysky: Silné, masité, černé, pevné a při zavřené tlamě zcela zakrývající spodní čelist. Nepřevislé pysky.

Čelisti/Zuby: Čelisti jsou silné a široké. Zuby jsou velké, bílé, těsně k sobě přiléhající, řezáky postavené v jedné linii, plnochrupost – 42 zubů. Nůžkový skus. Zlomené řezáky a špičáky, pokud nebrání v určení skusu psa, nemají vliv na kvalitu jedince.

Líce: Dobře vyvinuté.

Oči: Středně velké, tmavé, kulaté, hluboce a široce posazené. Výraz je klidný a sebejistý. Oční víčka jsou černá, pevná a poměrně suchá.

Uši: Středně velké, zavěšené na chrupavkách, trojúhelníkové, lehce zaoblené, s třásněmi, přední okraj ucha těsně přiléhá k lícím psa. Nasazené nad oční linií.

KRK: Středně dlouhý, oválný v průřezu, jeho délka je přibližně rovna délce hlavy, dobře osvalený, středně vysoko nasazený, šíje zřetelně vyjádřena, je tolerován mírný lalok.

TĚLO:

Horní linie: Rovná, pevná.

Kohoutek: Dobře vyvinutý a patrný nad hřbetní linií, zejména u psů-samců, široký, dlouhý, dobře osvalený. Kohoutek ve výš než záď.

Hřbet: Silný, rovný, široký a svalnatý. Čistá délka hřbetu je rovna přibližně ½ délky hřbetu naměřené od kohoutku ke kořeni ocasu.

Bedra: Krátká, široká, dobře osvalená, mírně klenutá.

Záď: Široká, svalnatá, středně dlouhá, mírně spáditá.

Hrudník: Hluboký, dlouhý a široký, zřetelně vyvinutý, hrudník rozšiřuje hřbet. Předhrudí poněkud vystupuje před lopatku. Spodní část hrudníku dosahuje úrovně lokte nebo je mírně níž.

Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené.

OCAS: Široký, silný, dosahující až k hleznům. Nasazený na takové úrovni, aby splynul se spáditou zádí. V klidu visící, u konce nesený v mírném oblouku, ve střehu nesený srpovitě nad hřbetem. Po celé délce rovnoměrně osrstěný.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Silné kosti. Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžně postavené.

Lopatka: Dlouhá, dobře uložená a osvalená. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 90°- 100°.

Nadloktí: Šikmé, středně dlouhé, masivní.

Loket: Nikdy vtočený dovnitř ani vytočený ven. Výška od země k lokti tvoří 50% - 52% kohoutkové výšky jedince.

Předloktí: Rovné, dostatečně dlouhé a masivní.

Záprstí (Nadprstí): Krátké, široké, silné, mírně sešikmené.

TlapyVelké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhledSilné kosti. Při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, od sebe trochu šíře postavené než hrudní končetiny.

Stehna: Středně dlouhá, mírně šikmá.

Kolena: Dobře zaúhlená.

Lýtka: Téměř stejné délky jako stehna.

Hlezna: Při bočním pohledu dobře úhlená.

Nárt (Zadní nadprstí): Krátký a silný, téměř svisle postavený. Bez paspárků.

Tlapy pánevních končetinVelké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

POHYB: Volný a vyvážený pomalý pohyb.

Typickými chody jsou klus s dlouhým krokem a těžký cval. V klusu se končetiny pohybují rovnoběžně s osou těla, při zvýšeném ruchu klusu se končetiny více přibližují s tendencí vytvářet jednu stopu. Všechny klouby volně pohyblivé. Při pohybu jsou kohoutek a záď přibližně na stejné úrovni.

KŮŽE: Silná, bez velkého množství volné kůže, je tolerován lalok.

OSRSTĚNÍ:

SrstBohatá, dlouhá, hustá, s dobře vyvinutou podsadou a rovnými pesíky. Kratší osrstění na hlavě a na přední části končetin. Srst tvoří hřívu kolem krku, praporce na zadní straně končetin a ocas je rovnoměrně pokryt srstí. Osrstění je více vyvinuto u psů–samců. Je tolerována lehce zvlněná srst na hřbetu, zádi a na předloktí.

Barva: Strakatá, skvrnitá. Bílá s červenou, červeno-černá, červené nebo načernalé skvrny.

Bez ohledu na barvu skvrn by měl být přítomen červený odstín. Bílé zbarvení je nezbytné na hrudníku, předloktí až k loktům, zadním nadprstí až k hleznům a na špičce ocasu. Stejně jako skvrny výše uvedených barev jsou žádoucí černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši. Nejžádanější je tmavé zbarvení hlavy s tmavou maskou, černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši - vše v kontrastu se světlejším tělem s rudými skvrnami, které jsou výrazně ohraničeny od bílé barvy

VÝŠKA A VÁHA:

Výška v kohoutku: Psi 77 – 78 cm, ne méně než 68 cm.

 

Feny 72 – 73 cm, ne méně než 66 cm.

Horní hranice výšky není limitována.

Váha: Psi od 55 kg.

Feny od 45 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených hodnot musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu jedince.

VÁŽNÉ VADY:

.Agresivita nebo přílišná plachost

Musí být diskvalifikováni jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové  abnormality. .Předkus nebo podkus, zkřížený skus. Chybějící jeden nebo více zubů, nepravidelně postavené řezáky. Hnědá oční víčka a nosní houba. Modré nebo zelené oči, skvrny na rohovce. Paspárky. Asymetrický pohyb a tempo. Odchylka od typického pohlavního výrazu – pes samičího typu a naopak fena samčího typu.

POZN.: Psi – samci musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.

Počasie Hontianske Tesáre - Svieti.com